Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

‘Beoordeel het kind niet, zonder dat men het diepgaand geestelijk en lichamelijk heeft onderzocht en den invloed van de omgeving heeft nagegaan Zo luidde een van de stellingen die in 1938 door mejuffrouw Ongerboer werden besproken met de dames van ‘den Kring tot Gedachtenwisseling’. De uitnodiging tot die bijeenkomst is opgenomen in het thema ‘75 jaar ouderbegeleiding.’ Mejuffrouw Ongerboer was eerder adjunct-inspectrice bij de Haagse kinderpolitie. Toen zij in die functie zag wat het eerste Medisch Opvoedkundig Bureau, of MOB, opgericht in 1928 in Amsterdam, voor ‘criminele en anderszins moeilijke kinderen’ kon betekenen, besloot zij in Amerika een opleiding tot psychiatrisch maatschappelijk werkster te volgen.