Van de redactie

Van de redactie

Productgroep Ouderschapskennis 2019-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is sinds de transitie veel aandacht voor wat er allemaal misgaat bij gemeenten. De focus ligt daarbij sterk op jeugdhulp, waarbij de aandacht voor het ‘doorsnee’ opvoeden en ouderschap ondergesneeuwd is geraakt. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) schrijft in zijn jaarverslag van 2018: ‘Veel gemeenten zien het belang van het faciliteren van laagdrempelige en daadkrachtige steun bij opvoeden en ouderschap. Professionals en gemeenten zijn het erover eens dat hierbij voor hen een rol is weggelegd.