Veerkracht

Veerkracht

Productgroep PiP 125
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

(biografie)

Norman Garmezy wordt gezien als de grondlegger van het onderzoek naar veerkracht, een concept dat verklaart waarom kinderen hun negatieve ervaringen zoals verwaarlozing en mishandeling al dan niet overwinnen.

Garmezy onderkende drie modellen waarmee naar het concept veerkracht kan worden gekeken:

- het compensatiemodel: als het kind veel stress ervaart en weinig competent is, kan dat worden gecompenseerd door steun van anderen. Bijvoorbeeld een liefdevolle oma of een hartelijke buur;

- het weerbaarheidsmodel: persoonlijkheidsfactoren en gezinskenmerken helpen de stress te verminderen van het leven onder maatschappelijk ongunstige voorwaarden (armoede);

- het uitdagingsmodel: uitgegaan wordt van een curvilineaire relatie tussen stressoren en aanpassing; te veel stress vermindert de veerkracht, maar bij te weinig stress ontwikkelt zich ook geen veerkracht, omdat het kind te weinig wordt uitgedaagd.