Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Productgroep Ouderschapskennis 2007-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet vanzelfsprekend is. Bij het nemen van beslissingen is de veiligheid van het kind een belangrijk uitgangspunt. Veiligheid is immers een basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling en het ontbreken van veiligheid is daarom een legitimatie voor ingrijpen in gezinnen.

Beslissen over mogelijk onveilige opvoedingssituaties is echter niet gemakkelijk. Vaak moeten werkers oordelen en beslissen op grond van summiere, gekleurde en soms tegenstrijdige informatie, onder tijdsdruk en met cliënten die niet om inmenging in hun gezinsleven hebben gevraagd. Ook de keuzemogelijkheden zijn zelden ideaal.

Deze bijdrage gaat over persoonlijke invloeden in het beslissen over mogelijk onveilige opvoedingssituaties. We beginnen met enkele algemene criteria voor het beoordelen van veiligheid. Vervolgens bespreken we welke subjectieve invloeden meespelen bij de beoordeling van wat er aan de hand is en het beslissen over ingrijpen. Tenslotte gaan we in op de vraag hoe we deze persoonlijke factoren hanteerbaar kunnen maken.