Veiligheid als leidend beginsel

Veiligheid als leidend beginsel

Productgroep Ouderschapskennis 2016-2
Goos Cardol | 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Help je ouders door te focussen op veiligheid? Hoe acceptabel zijn risico’s bij het opvoeden? Veiligheid is het leidende begrip geworden in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Door een sterk accent op de veiligheid van jeugdigen te leggen, wordt beoogd ontwikkelingsproblemen te voorkomen en te streven naar een veiliger samenleving. Als we echter verzuimen met elkaar in discussie te gaan over wat we precies verstaan onder veiligheid, en onvoldoende de afweging maken tussen veiligheid en andere relevante ontwikkelingscondities, doen we ouders en jeugdigen onvoldoende recht. Is een risicoloze samenleving een reële doelstelling of streven we misschien te veel een utopie na?

Het begrip ‘veiligheid’ lijkt het wondermiddel te zijn, dat problemen rond jeugdigen moet oplossen, maar dreigt tevens te verworden tot een ‘veelkoppig beest’. In politieke debatten, in maatschappelijke discussies, maar ook in de media en in wetgevingstrajecten wordt over veiligheid gesproken door beleidsmakers, juristen, pedagogen, psychologen, leidinggevenden en professionals in de zorg voor jeugd. Veiligheid is ‘hot’. Met een beroep op veiligheid kunnen deuren worden geopend die voorheen gesloten bleven. Tegelijkertijd weten we nog onvoldoende over de effecten van ingezette middelen om veiligheid in verschillende situaties te verhogen. Daaraan vooraf gaat de vraag, wat precies moet worden verstaan onder ‘veiligheid’. Er is behoefte aan begripsdefiniëring, nu veiligheid in verschillende situaties verschillende betekenissen kan hebben.