Verbreken in plaats van verbinden

Verbreken in plaats van verbinden

Productgroep Ouderschapskennis 2018-3
3,90

Omschrijving

‘Goede ouder’-ervaringen zijn van alle tijden, maar ze zijn niet voor alle ouders even gemakkelijk te realiseren. Na de scheiding trokken de kinderen van Sietske Dijkstra, psycholoog, onderzoeker en docent, sterk naar hun vader. ‘Moeilijke verhoudingen in wat ooit vanzelfsprekend was. Oefeningen in balanceren. Het is belangrijk me niet uit het lood te laten slaan. Uit ervaring weet ik nu dat er een kloof gaapt tussen wat de expert weet en hoe het in de praktijk toegaat.’