Verder vanuit de bron

Verder vanuit de bron

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Preventief werken en het creëren van een nieuwe horizon

De auteur bespreekt manieren om preventief en cultuursensitief te werken aan veerkracht in allochtone gezinnen met jonge kinderen. Aan de hand van het programma ‘De eerste stappen worden achtergrond, praktijk en methodisch werken toegelicht. De culturele sensitiviteit uit zich in de materiele inrichting van de ruimten, de aanpak en werkwijze van het programma in allerlei aspecten, en in de samenstelling van het team. Men werkt met een semi-gestructureerde methode, gericht op emotionele beschikbaarheid voor de ouders, ontwikkelingsgerichtheid op het kind en op opvoedingsondersteuning van de ouders en hun netwerk.
Meurs bespreekt ook depsychodynamiek van migratie in relatie tot de huidige tweede generatie allochtone moeders en vaders. Deze ouders beschikken vaak over goede ouderschapskwaliteiten die echter in moeilijke socio-economische omstandigheden en/of ten gevolge van bepaalde omstandigheden in hun migratieproject te weinig tot expressie kunnen komen. Juist daarom richt het programma zich vooral op het ontwikkelen en versterken van hun veerkracht. Deze veerkracht situeert zich in persoonlijke, familiale en sociaal-culturele bronnen en helpt om nieuwe wegen te banen naar de toekomst: ontwikkelingskansen bevorderen, mogelijke stagnaties voorkomen.

Trefwoorden: preventie, interculturele ouderbegeleiding
Dr. Patrick Meurs is klinisch psycholoog, cultureel antropoloog en psychotherapeut. Hij is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie van de Katholieke Universiteit Leuven.
Nicole Vliegen is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze een doctoraat voorbereidt over vroege ouder-kindinteractie.
Gül Jullian is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is van Turkse alkomst, studeerde te Parijs, waar ze stage liep in de Maisons (Oujvertes van Fran^oise Dolto. Werkte als therapeute het ‘De eerste stappen’-programma mee uit.
Adres: Tiensestraat 102, 3000 Leuven, België. Tel. 0032-16-326042.
E-mail: patrick.meurs.@psy.kuleuven.ac.be