Verhalen uit de adoptiedriehoek — herkenbaar, te rozig en soms ronduit irritant

Verhalen uit de adoptiedriehoek — herkenbaar, te rozig en soms ronduit irritant

Productgroep Ouderschapskennis 2007-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Family wanted; adoption stories. Sara Holloway (ed.) (2005). London: Granta Books. ISBN 1862077533 (256 pp.) £14.90.
Nederlandse vertaling: Familie gezocht. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 90 23418395, € 19,90.
Deze bundel bevat ‘adoptieverhalen’ van bekende auteurs - deels autobiografisch en deels fictie. De redactie heeft drie vrouwelijke ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun mening te geven. Zij representeren elk één zijde van de adoptiedriehoek: respectievelijk het adoptiekind, de afstandsmoeder en de adoptiemoeder, en nemen elk een deel van de bundel voor hun rekening.
I — Het belang van afstand houden — door Hester Storsbergen, geadopteerde
Uit de verhalen van de geadopteerden komen vooral de negatieve kanten van het geadopteerd zijn naar voren — dingen die de geadopteerde kwetsbaar kunnen maken en verward.
In het eerste verhaal reflecteert een zestigjarige over nature/nurture, en over de vraag of, en in hoeverre, zijn opvoeding heeft bepaald wie hij nu is, of zijn biologische afkomst. Hij schetst de gevolgen van het opgevoed worden in een religieus en gesloten gezin. Hij verwierp de religieuze opvoeding van zijn adoptieouders en besloot de naam van zijn biologische moeder aan te nemen. Een zin die me daarin raakt is dat je als geadopteerde mee doet aan de geheimen, behoeften en wensen van anderen, en dat roept natuurlijk de vraag op waar je in dat geheel zelf staat als persoon. Je plek bij je biologische moeder is ook na de ontmoeting niet vanzelfsprekend, al is de gelijkenis met haar nog zo duidelijk. Ook bij je biologische ouders ben je uiteindelijk een ‘outsider’. Je bent immers geen deelgenoot geweest van de geschiedenis.