Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs

Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs

Productgroep PIP 33 - 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2007 hebben basisscholen een inspanningsplicht om voor- en naschoolse opvang voor hun leerlingen te regelen, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Anja Hol en Leonie Heutz van Kinderopvang Humanitas betreuren de centrale regierol van scholen en het gebrek aan aandacht voor de wensen van kinderen. Naar hun visie moet een gevarieerd activiteitenaanbod tot stand komen in nauwe samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties en aanbieders
van vrijetijdsactiviteiten.