Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Productgroep PIP 63 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het gebruik van programma’s voor Voor- en Vroegschoolse educatie (VVe) neemt sterk toe. Zeker nu ook vanuit de politiek aan de gemeenten de opdracht is gegeven om die programma’s uit te
voeren voor kinderen die risico lopen op een ontwikkelingsachterstand. Het debat tussen voor- en tegenstanders wordt bemoeilijkt doordat de verschillende posities worden gedragen vanuit sociologische standpunten en idealisme: ieder kind, ook die uit achterstandssituaties, moet de mogelijkheid krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast speelt echter ook de pedagogische discussie: hoe leren kinderen? Wat leren kinderen tussen 0 en 6 jaar en wat leren ze daarna? Wat zijn de precieze voorwaarden voor een optimale kans op een goede schoolloopbaan? De verschillende perspectieven spelen in de volgende analyses van de VVe-praktijk een belangrijke rol. sieneke Goorhuis-Brouwer en Cathy van Tuijl zijn het er wel roerend over eens dat er geen talent
onbenut mag blijven en dat de begeleiding van het jonge kind om pedagogische medewerkers van hoge kwaliteit vraagt.