Vooraf

Vooraf

Productgroep Dolgedraaid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Peuters en kleuters worden in Nederland, zowel vanuit de gezondheidszorg als vanuit het onderwijs nauwlettend gevolgd. Onderwijsachterstanden en taalachterstanden moeten preventief of in de basis (bij vroege onderkenning) aangepakt worden. Binnen het onderwijs wordt gepleit voor meer voorschoolse opvang. Verlenging van de georganiseerde educatieve tijd, zowel door de voorschoolse als de buitenschoolse periode, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden (Onderwijsraad, 1998). 
Toetsing van jongere kinderen en zo nodig het opstellen van remediërende programma’s is hierbij logischerwijs een onderdeel van het onderwijsbeleid om achterstanden te voorkomen.