Voorwoord

Voorwoord

Productgroep Bestaat dyslexie?
Bas Levering | 9789088509957
Gratis

Omschrijving

In de zomer van 2019 was ik een aantal malen te gast in het Radio1-programma Spraakmakers voor een zogeheten Spraakmakers’ Special. Op 25 juli was mijn gesprekspartner Aliëtte Jonkers van Follow the Money en de aanleiding was het artikel ‘Leven van leesproblemen: welkom in de dyslexie-industrie’. Gaandeweg de discussie merkte ik op dat ik het sterke vermoeden had dat veel verwarring in het veld veroorzaakt werd door verwarring in de wetenschap en ik heb toen een oproep gedaan om daar helderheid in te brengen. De betrokken wetenschappers zouden daar in een onderlinge discussie toch uit moeten kunnen komen, was mijn overtuiging. In de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis spelen verschillen in opvatting een belangrijke rol, maar in de schoolpraktijk en in de hulpverlening moet men wel weten waar men aan toe is.
Prof. Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen reageerde per e-mail positief op de oproep en gaf te kennen dat ze aan zo’n bijeenkomst graag mee zou doen. Ook bij andere hoofdrolspelers in het dyslexiedebat, die ik vervolgens polste, bleek het enthousiasme om een bijdrage te leveren uitgesproken groot. Dit alles resulteerde in een congres op 17 december 2019 in Spant! in Bussum onder de titel ‘Bestaat dyslexie? En is het een relevante vraag?’ Daar zou het dus gaan over de fundamentele wetenschappelijke vragen, maar ook over de relevantie van die vragen. Want wat relevant is in de wetenschap is dat niet altijd voor de praktijk.