Vragen over adoptie

Vragen over adoptie

Ruth Willems | 2023 | 9789066657762
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Adoptie is in alle levensfasen van invloed op het functioneren en welzijn van een geadopteerde. Wanneer een geadopteerde of zijn ouders met hulpverlening in aanraking komen, is kennis over adoptie en daaraan gerelateerde onderwerpen onontbeerlijk. Alleen als hulpverleners goed geïnformeerd zijn kunnen zij een compleet en genuanceerd beeld krijgen van de problematiek.
In Vragen over adoptie zijn voor het eerst alle belangrijke aspecten die een rol spelen in de levensloop van een geadopteerde en zijn adoptieouders in samenhang bijeengebracht. Denk bijvoorbeeld aan de fase waarin de geadopteerde zich daadwerkelijk realiseert dat hij is afgestaan.
Dit boek stelt de professional in staat met gerichte vragen informatie te verzamelen en deze in de context te plaatsen van de adoptie(geschiedenis), het functioneren van het adoptiegezin en de match tussen de geadopteerde en zijn ouders. De vergaarde informatie biedt handvatten voor gedegen diagnostiek, aanscherping van de hulpvraag en begeleiding op maat.

Vragen over adoptie is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals die met geadopteerden en hun ouders werken. Het vormt bovendien een bron van informatie voor andere geïnteresseerden.

Ruth Willems is psychologe en zelf geadopteerd uit Zuid-Korea. Zij werkt als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming.