Wachten is kwetsbaar

Wachten is kwetsbaar

2023 | Inspectie Justitie en Veiligheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Gratis

Omschrijving

Het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet beter. Raadsmedewerkers moeten continu weten hoe het met het kind gaat om, als het nodig is, het kind met voorrang te helpen. Dat staat in het rapport ‘Wachten is kwetsbaar’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.