Wapen en Wonde

Wapen en Wonde

Productgroep Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

‘Een groot man kunt gij niet zoo vluchtig aanschouwen, dat gij er niets bij gewonnen hebt. Hij is de levende lichtfontein, die gij met genoegen benadert. Hij is een licht, dat de duisternis der wereld doorschittert, niet alleen als een kunstmatige lamp, maar als een natuurlijke lichttoorts, die haar licht heinde en verre uitzendt door de gave des Hemels; hij is een stralende lichtfontein van oorspronkelijk inzicht, van mannelijkheid en van heldhaftige edelhartigheid, in wiens schittering al de zielen voelen dat het met hen wel gaat.’ (Thomas Carlyle, Lecture I: The Hero as Divinity. In On Heroes, Heroworship, and the Heroic in History, 1841, geciteerd in De Hovre, 1936: 7; oorspr. 1935)