Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Drang: maatregel of attitude?

Wat heet (nog) ouderbegeleiding? - Drang: maatregel of attitude?

Productgroep Ouderschapskennis 2015-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De stelselherziening jeugdzorg en de herziening van de kinderbeschermingsmaatregelen heeft de aandacht doen richten op het verkennen van de mogelijkheden aan de ‘voorkant’ van de kinderbeschermingsmaatregelen. De Jeugdwet legt de nadruk op preventie en streeft ernaar, indien mogelijk, zware maatregelen te voorkomen. De vraag is wat er in de vrijwillige hulpverlening meer kan, meer moet, en in hoeverre drang kan voorkomen dat om een kinderbeschermingsmaatregel moet worden verzocht.

In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop naar drang wordt gekeken en waarop drang wordt gehanteerd. Moet drang gezien worden als onderdeel van kinderbescherming en in dat kader worden ingezet als een fase voorafgaand aan een maatregel? In hoeverre moet dit dan geformaliseerd worden vanuit het oogpunt van rechtsbescherming? Of is dat juist niet de weg die moet worden begaan? Dat is nu onvoldoende duidelijk en het begrip drang vraagt dan ook om nadere definiëring.