Wat heet opvoeden - Een bezinning op de pedagogische taak

Wat heet opvoeden - Een bezinning op de pedagogische taak

3,95
Abonneeprijs: € 1,58

Omschrijving

Dat een ouder zijn kinderen grenzen stelt en deze bewaakt is nodig, maar wat hij vooral moet bewaken is een goede communicatieve relatie. Zo blijft hij op de hoogte van wat zich in het leven van zijn kind afspeelt: wat het denkt, wat het voelt, wat het tot bepaald gedrag brengt en hoe het op de opvoeding reageert. Contact krijgen en zien te behouden. 'Contact' was en is het voornaamste uitgangspunt in iedere vorm van opvoeding en de basis voor iedere opvoedingsverhouding.