Wat is opvoeding?

Wat is opvoeding?

Doret de Ruyter Jan Steutel | 2019 | www.ingentaconnect.com
Gratis

Omschrijving

Doel van dit artikel is het begrip ‘opvoeding’ aan een analyse te onderwerpen. Dat zullen we doen door te onderzoeken onder welke condities de corresponderende term volgens de regels van de dagelijkse taal correct wordt gebruikt. De term ‘dagelijkse taal’ (of ‘omgangstaal’) gebruiken we hier in dezelfde betekenis als het Engelse ‘ordinary language’, namelijk om te refereren aan de taal die gebruikt wordt in het dagelijks leven – de taal die staat tegenover vaktaal, technische taal of de taal van specialisten (Hanfling, 2000; Ryle, 1964).