Wat niet weet, wat niet deert? Over taboes rond mensen met een verstandelijke beperking

Wat niet weet, wat niet deert? Over taboes rond mensen met een verstandelijke beperking

Productgroep Ouderschapskennis 2009-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Drie artikelen in Current Opinion in Psychiatry gaan over recent onderzoek naar het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking (VB). O'Keeffe en O'Hara vonden dat het functioneren van mensen met VB als ouders wordt gekenmerkt door hoge aantallen uit huis geplaatste kinderen en een erbarmelijke geestelijke gezondheid van de ouders. Adequate hulp vereist een continuüm van preventie èn een 'keyworker' op wie de ouders te allen tijde een beroep kunnen doen. Martorell en Tsakanikos signaleren hoe in het leven van mensen met VB ook gewone 'life events' zich gemakkelijk ontwikkelen tot trauma's. Zorg komt meestal te laat en is hoe dan ook te schaars. Zaja en Rojahn laten zien dat mensen met een VB in meerdere of mindere mate moeite hebben met het 'lezen' van gezichtsuitdrukkingen. Dit schaadt hun sociale vaardigheden.
Na een korte algemene inleiding vat ik elk artikel samen en voorzie het van een kort commentaar. Tot slot vraag ik aandacht voor het doorbreken van taboe's rond mensen met een VB en formuleer ik aandachtspunten voor de ouderbegeleider.