Wat nou ... pubers?

Wat nou ... pubers?

9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Wat nou... pubers? is een boek voor ouders over de opvoeding en ontwik- keling van kinderen in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. In deze tijd veran- deren kinderen in veel opzichten. Ze zijn in de puberteit aangeland en daar heeft iedereen wel een bepaald beeld bij. De slungelige zoon die struikelt over zijn eigen benen, je dochter die de deur achter zich dichtknalt en roept dat je een vreselijke ouderwetse moeder bent, of het groepje luidruchtige jongeren waar je misschien met een boog omheen loopt op straat.

Bij het woord puberteit denken ouders vaak als eerste aan problemen en moeilijkheden die zij kunnen tegenkomen. Het kan er inderdaad soms heftig aan toe gaan en daar wordt zeker aandacht aan besteed in dit boek. Maar de puberteit kan ook leuk en boeiend zijn voor ouders. Kinderen in deze leeftijdsfase kunnen heel gezellig zijn in huis en je verrassen met de ontwikkeling die ze doormaken. Jongeren hebben er zelf een hekel aan om puber genoemd te worden. Net of ze niet serieus genomen worden. Of ze een soort verschijnsel zijn en geen eigen persoonlijkheid hebben. ‘Wat nou...pubers?’ zullen ze misschien zeggen. ‘Hoe kan jij nou weten wie ik werkelijk ben?’

Toch hebben we voor de termen puber en puberteit gekozen omdat ze nu eenmaal het meest bekend zijn bij ouders. Met de titel van dit boek willen we ouders uitnodigen om zich te verdiepen in hoe pubers werke- lijk zijn en wat dat van opvoeders vraagt. Soms is de puberteit een moei- lijke periode maar er zijn genoeg momenten die deze tijd de moeite waard maken.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de verande- ringen die kinderen lichamelijk en geestelijk doormaken en wat je daar thuis van merkt. Hoe ouders daar met hun opvoeding bij aan kunnen sluiten komt vervolgens aan bod. De belangrijkste boodschap is eigen- lijk dat ouders vooral moeten doorgaan met opvoeden. In het tweede deel van het boek zijn allerlei praktische onderwerpen beschreven waar ouders van pubers mee te maken kunnen krijgen. Dit deel is vooral bedoeld als opzoekboek. De trefwoordenlijst achterin kan daarbij een hulpmiddel zijn. In het laatste hoofdstuk worden de moge- lijkheden voor informatie, advies of hulp op een rijtje gezet. Ook de adressenlijst achter in het boek geeft daarover informatie.