Welles nietes

Welles nietes

Productgroep Ouderschapskennis 2005-1
2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de vorige nummers kon u in deze rubriek de reacties lezen van werknemers van MEE en van MEE Nederland over de ingrijpende veranderingen in de ambulante hulp voor mensen met een verstandelijke beperking door de transformatie van de SPD’s naar MEE. Werkers van MEE vertellen ons dat ze zich ernstig zorgen maken omdat de toegang tot ambulante zorg moeilijker is geworden, ouders niet de hulp krijgen die nodig is en veel deskundigheid verloren gaat. Werkers bij MEE zijn geen hulpverleners meer, maar ‘zorgconsulenten’. Zij moeten vraag-gestuurd werken, maar krijgen te weinig tijd om zich te verdiepen in de vraag.
MEE Nederland is het hier niet mee eens en schrijft: ‘... mensen met een beperking kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning. MEE ondersteunt mensen levenslang en levensbreed, dat wil zeggen op alle levensterreinen. MEE helpt keuzes maken zonder te bevoogden, ondersteunt bij moeilijke afwegingen en wijst zo nodig de weg naar de aangewezen instanties.