Welles nietes

Welles nietes

Productgroep Ouderschapskennis 2005-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ingezonden brief in reactie op thema ‘Wat heet (nog) ouderbegeleiding?'

Beste Redactie,
Het schrijven van een casus voor Ouderschap & Ouderbegeleiding met het oog op het stimuleren van de discussie ‘wat is (nog) ouderbegeleiding?’ was een hachelijke onderneming. Het was lastiger dan een gemiddelde therapie. Het trof me hoe ik opnieuw het parallelproces ervoer: de verwachtingen zijn hoog, de belangen afgeleid, de eisen aan de taak niet echt concreet, alhoewel je meteen merkt wanneer je niet voldoet. De normen voor een goede ouder verschillen en voor zover ze overeenkomen zijn ze waarschijnlijk in het collectieve bewustzijn opgeslagen en ook de normen voor een goede ouderbegeleider zijn nog niet gedefinieerd. Wanneer je beschrijft wat je doet en waarom, stel je je feitelijk functioneren en je aanpak ter discussie en je voelt je kwetsbaar. Het lijkt of niet alleen je gedrag maar je hele persoon ter discussie staat, en dit terwijl je er zo van overtuigd bent dat ‘het juiste doen’ zo belangrijk is.