Welles nietes

Welles nietes

Productgroep Ouderschapskennis 2003-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een reactie op het pleegzorg-thema-nummer

Met grote belangstelling las ik het themanummer over pleegzorg. Maar ik was teleurgesteld. Het was een herhaling van de discussie van 7 jaar geleden. In de literatuurlijst wordt zelfs verwezen naar het boek Pleegzorg in balans dat naar aanleiding van die discussie verscheen. Toen was het absoluut een relevant thema, nu ook nog, maar er zijn wel veel zaken veranderd.
Wat niet is veranderd is de kruistocht van Tonny Weterings, en ik heb daar veel waardering voor. Ze gaat steeds maar door en blijft hetzelfde roepen, misschien wel steeds harder en ongenuanceerder omdat ze het zo belangrijk vindt dat haar boodschap gehoord wordt. En volkomen voorspelbaar zijn dan de daarop volgende ‘ja-maar’-reacties.
Het is jammer dat het themanummer nauwelijks aandacht besteedt aan recente ontwikkelingen in de pleegzorg. Met extra subsidies vanuit VWS wordt een ingrijpend innovatietraject gerealiseerd. Daarbij krijgt het thema van de tijdelijkheid van uithuisplaatsingen zeer veel aandacht. In heel Nederland doet men inmiddels ervaring op met intensieve zorgpro-gramma’s bij eerste uithuisplaatsing, met als doel ouders te leren weer voor hun kind te zorgen. Binnen het werkgebied Rotterdam heet dat zorgprogramma ‘Perspectief thuis’, waarin ouders en pleegouders zeer intensief met de hulpverlener (die een caseload van 3 heeft, vergelijkbaar met Families First!) samenwerken. Het is een nog niet wijd verspreide, maar zeer belangrijke tendens. Op 30 oktober organiseert de MO-groep samen met Pleegzorg Nederland een conferentie over deze programma’s.