Wereldwijd opvoeden (hele boek)

Wereldwijd opvoeden (hele boek)

Productgroep Wereldwijd opvoeden
9,95
Abonneeprijs: € 3,98

Omschrijving

Van kids tot kindekens, van Aziatische prinsjes tot de eigenwijze snottebellen uit de Randstad: kinderen zijn overal en altijd de trots van hun ouders. De idealen die op kinderen worden geprojecteerd, zeggen veel over de tijd en cultuur. Moet je kinderen vrijlaten of strak houden? Opvoeden tot vrije geesten of tot gedisciplineerde burgers?

Het ideaalbeeld van opvoeding verschilt tussen culturen. Alle ouders wensen hun kinderen het beste toe. De manieren om dat te bereiken lopen uiteen. Hoe groot is de invloed van de Koran voor islamitische ouders? Hoe zit het in Japan met de verhouding tussen traditie en moderniteit? In China geldt een eenkindpolitiek, hoe is dat voor het kind? Hoe is het om een jongen of meisje te zijn in India? In Nederland wonen gezinnen met verschillende achtergronden bij elkaar in een wijk. Wat kunnen zij van elkaar leren?

Behalve het culturele, komt ook het historisch perspectief aan de orde. Door de historische wortels van opvoeding te bestuderen, zien we waar onze opvoedingsideeën vandaan komen. Ideaalbeelden geven even zoveel verhalen over wat een goede opvoeding is. De pedagogische wetenschap bestudeert wetmatigheden en unieke fenomenen die zich tijdens de opvoeding voordoen. Interessant is hoe deze zich verhouden tot de vele populaire en professionele opvoedingsadviezen. Over de theorie en praktijk van opvoedingsprocessen gaan de lezingen die in dit boek zijn opgenomen: op zoek naar het vergelijkbare en het unieke van opvoeding in tijd en cultuur.