Werken met de gelaagdheid in ouderschap

Werken met de gelaagdheid in ouderschap

Productgroep Ouderschapskennis 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Als ouderbegeleider krijg je te maken met veel soorten ouders, die op diverse wijze vorm geven aan hun ouderschap en die zich op momenten dat ze vastlopen tot ons wenden. Ze presenteren ons hun kind en hun ouderschap, twee kwetsbare terreinen. Vaak is er naast de hunkering om geholpen te worden, ook de aarzeling om ons toegang te geven tot die delicate terreinen. Ouders vrezen dat wij zullen oordelen dat 'het' aan hen en hun opvoeding ligt.
Hoe helpen we ouders het lef te ontwikkelen om ons deelgenoot te maken van de vele aspecten van hun ouderschap en het concrete opvoedingsterrein waarop ze werkzaam zijn? Hoe kunnen we als ouderbegeleiders omgaan met de dubbele beweging waarbij ouders zich enerzijds openstellen om geholpen te worden, en zich anderzijds beschermend afsluiten uit vrees verantwoordelijk te worden gesteld voor de moeilijkheden? De auteur doet verslag van haar workshop tijdens het congres 'Ouders Eerst'. Zij presenteert een brede en gelaagde definitie van ouderschap die een grondige inleving in de ouderlijke wereld mogelijk maakt. Een inleving die stilstaat bij de beklemmende angst van ouders teruggeworpen te worden op individuele fouten en tekorten. Zij beschrijft een vorm van ouderbegeleiding die vertrekt vanuit een model van gedeelde verantwoordelijkheid en waarbij in partnership met ouders gewerkt wordt aan het weer op gang helpen van vastgelopen of verbroken verbindingen.