Wessel en zijn ouders in creatieve therapie

Wessel en zijn ouders in creatieve therapie

Productgroep Ouderschapskennis 2004-3
Frans Beelen | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Creatieve therapie maakt gebruik van de media beeldend vormen, drama, muziek en dans. Specifiek voor beeldend vormen is de methode ‘gezins-creatieve-therapie’ ontwikkeld. Het gezin wordt in de gelegenheid gesteld om, terwijl men bezig is met handenarbeidopdrachten, een plezieriger omgang te ervaren en zich deze manier van doen eigen te maken.

Mevrouw Frans Beelen is geregistreerd creatief therapeut beeldend vormen en (leer)supervisor, en docent supervisiekunde. Zij doceert aan de Hogeschool van Utrecht (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding) en aan de RINO Amsterdam.
Adres: M.G. de Bruinlaan 16, 3571 VE Utrecht


Inleiding: de methode

Creatieve therapie, zoals hieronder met een casus geïllustreerd, gebruikt het model van Gezins-Creatieve-Therapie (Beelen, 2003) en gaat uit van acht gezinssessies en twee evaluatiegesprekken met de ouders. Ouders ondersteunen bij de opvoeding is het doel, ook in de gezinssessies. Deze worden daarom altijd voorbesproken met de ouders, zonder de kinderen erbij, en de ouders hebben de leiding bij het uitvoeren van opdrachten. Ze worden weer kort nabesproken met alleen de ouders. Tot aan de tussenevaluatie arrangeert de creatief therapeut met behulp van zorgvuldig uitgedachte handenarbeidopdrachten succeservaringen voor het gezin — dus ook voor de ouders. In de evaluatie wordt met de ouders besproken wat zijzelf aan de succeservaringen hebben bijgedragen, en in de resterende sessies worden zij geholpen om succesvol gedrag bewust in te zetten, opdrachten te bedenken, en zo te zorgen voor transfer van succesvol gedrag naar het dagelijkse leven. Na een voorbespreking met de ouders en de eerste, korte gezinsobservatie formuleert elk gezinslid naar aanleiding van het verslag daarvan eigen werkpunten. Deze helpen om doelgericht aan de slag te gaan met werkstukken. Ze zorgen er ook voor dat zowel elk werkstuk als het nieuwe gedrag waarmee dat tot stand komt als ‘eigen’ wordt beleefd. Het verwoorden van het eigen aandeel in de successen maakt de gezinsleden meer zelfbewust. Ze geven daarna een positieve richting aan wat er gebeurt in de creatieve therapie, en via gericht huiswerk uiteindelijk ook thuis. Onderstaande casus schetst hoe de therapie van Wessel en zijn ouders verliep tot aan de tussenevaluatie.