Wiens oordeel telt?

Wiens oordeel telt?

Productgroep Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Niets is erger, dan onderworpen te zijn aan de wil van een ander. Dat geldt voor kinderen niet minder dan voor volwassenen. Woorden van deze strekking schreef Bertrand Russell (1961, p. 678), daarbij met een instemming verwijzend naar Immanuel Kant. De afhankelijkheid van kinderen lijkt echter onvermijdelijk. Ze zijn niet alleen kwetsbaar, ze worden bovendien niet in staat geacht om zelfstandig te kiezen. De gronden die voor dat laatste worden aangereikt vormen het onderwerp van dit betoog. Welke criteria worden aangevoerd voor het vaststellen van de vereiste capaciteiten als noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van zelfstandige keuze- en participatierechten? In welke zin vormt de afwezigheid van deze (al dan niet terecht) vermeend noodzakelijke capaciteiten een belangrijk reden waarom van kinderen gehoorzaamheid wordt gevraagd? En hoe kunnen we prevalentie van deze criteria begrijpen in relatie tot de wetenschappelijke en maatschappelijke context?