Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Productgroep Ouderschapskennis 2014-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kanttekeningen bij een dubieuze vakterm

Het woord ‘ouderschapsgroei’ duikt de laatste jaren opeens opvallend vaak op in onze vakliteratuur. Een hogeschoolstudent interviewt me erover; iemand wil er een bundel aan wijden, en nummer 17.2 van OK bevat 7 bijdragen over ‘Ouderschapsgroei binnen opvoedingsondersteuning’. In één daarvan heet het ‘een van de centrale begrippen’1 in mijn theorie over ouderschap. ‘Dat kan toch niet waar zijn?’ denk ik ongerust. Of... staat het toch in een van mijn boeken? -Jazeker: in alle drie de eerste delen van het Handboek Methodische Ouderbegeleiding (HMO) noem ik het, met dezelfde argeloosheid als de auteurs van vandaag. In mijn proefschrift2 (PS) staat het zeven keer als 'parental growth’, en zo’n 20 pagina’s van HMO-23 (1996) gaan over ouderschapsgroei!