Zarathoestra als opvoeder

Zarathoestra als opvoeder

Productgroep Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Het modernistische concept van een gesloten subject wordt door postmoderne filosofenter discussie gesteld. Wie echter dit subjectbegrip aanvalt, moet bereid zijn om een alternatief  te ontwikkelen en de consequenties hiervan door te denken. Voorbeelden van alternatieve analyses zijn het dividu (Deleuze) en de bipolaire uniciteit (Sloterdijk). Hiermee poogt men diverse aspecten van het mens-zijn die binnen het moderne denken geen plaats vinden, tot hun recht te laten komen. Deze onderneming heeft echter implicaties voor het pedagogisch denken: concepten die als behorend tot de kern van de pedagogische realiteit worden gezien, zoals bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, authenticiteit en keuze komen onder druk te staan en dienen opnieuw te worden gedacht.
Met behulp van de kritiek van Nietzsche op het gangbare subjectbegrip, wil ik een aanzet doen om tot een meer open subjectbegrip te komen. Vervolgens wil ik nagaan wat ‘het goede leven’ nog kan inhouden wanneer men niet langer kan bogen op het klassieke subject. Tot slot ga ik in op de consequenties hiervan op de opvoedingsrelatie.