Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

2023 | IN OPDRACHT VAN ZONMW, PROGRAMMA ETHIEK EN GEZONDHEID
Gratis

Omschrijving

In 2021 werden de eerste donorkinderen die vallen onder de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) zestien jaar. Vanaf deze leeftijd kunnen zij een verzoek indienen om informatie over de identiteit van de donor te verkrijgen (in ieder geval naam, geboortedatum en woonplaats van de donor). Daarnaast kan een donorkind vanaf twaalf jaar informatie over lichamelijke en persoonlijke kenmerken van de donor opvragen, zoals de kleur van de ogen en de gevolgde opleiding. In de tweede evaluatie van de Wdkb (Woestenburg et al., 2019) is aandacht gevraagd voor de beperkte onderbouwing van de huidige leeftijdsgrenzen voor donorkinderen. In het rapport staat de aanbeveling om de ervaringen van donorkinderen als basis te nemen voor het beter verantwoorden van de leeftijdsgrenzen.

De aanbeveling uit de wetsevaluatie is door de minister overgenomen; hij heeft gevraagd om een advies over de leeftijdsgrenzen en de onderbouwing daarvan. Aansluitend op de aanbeveling, staat in dit advies een empirisch (fenomenologisch) onderzoek naar de ervaringen van donorkinderen, maar ook van ouders, donoren en hulpverleners, centraal. Daarnaast is naar de leeftijdsgrenzen gekeken vanuit juridisch, psychologisch en ethisch perspectief. Niet alleen is gekeken naar wat passende leeftijdsgrenzen kunnen zijn bij het ontvangen van gegevens over de donor, maar ook naar welke voorwaarden en/of zorgvuldigheidseisen daarbij zouden moeten gelden. Dit heeft geleid tot de volgende centrale onderzoeksvraag:

Wat zijn de best passende leeftijdsgrenzen voor het nemen van een beslissing over het ontvangen van (persoonsidentificerende) gegevens van een eicel- of spermadonor en eventueel contact met een donor en welke voorwaarden en/of zorgvuldigheidseisen spelen bij het verstrekken van gegevens een rol?