Hét digitaal naslagwerk voor Pedagogiek

Een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vaktijdschriften, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

Bekijk ons aanbod Onze abonnementen

Recent toegevoegd

Een route naar inclusiever onderwijs: ontwikkeling in scholen en het leren van de leraar

Een route naar inclusiever onderwijs: ontwikkeling in scholen en het leren van de leraar

Via Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs proberen we in Nederland nu gedurende zo een vijfentwintig jaar een meer inclusief onderwijssysteem te realiseren. Zowel in ons land als daarbuiten is een debat...
Handreiking | Samen naar School-initiatieven

Handreiking | Samen naar School-initiatieven

Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen in zorginstellingen...
Overzicht maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022

Overzicht maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022

Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Hierdoor ontstaat soms de angst dat er belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving over het hoofd wordt gezien. Dit document Maatregelen...
Het hoort bij welzijnsopleidingen

Het hoort bij welzijnsopleidingen

Rapportage over de aandacht voor seksuele vorming binnen de opleidingen Pedagogiek, Social Work Noord en Amsterdam en Sportkunde In dit onderzoek bekijken we de huidige aandacht voor seksuele vorming in de...
Mental health shapes my life: COVID-19 & kids' wellbeing

Mental health shapes my life: COVID-19 & kids' wellbeing

Throughout the COVID-19 pandemic, children and their families have experienced unparalleled disruptions to their daily lives. Although the pandemic is far from over, it is important that we understand how...
Verslag van archief- en literatuuronderzoek rond regels en toezichthouders bij binnenlandse afstand en adoptie, 1956-1984

Verslag van archief- en literatuuronderzoek rond regels en toezichthouders bij binnenlandse afstand en adoptie, 1956-1984

Vanaf de zomer van 2019 heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) verdiepend historisch onderzoek gedaan naar binnen- landse afstand en...