Auteurs

26 producten gevonden.
Voorwoord

Voorwoord

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

De titel van dit boek - Snap jij die ouders? - verwijst naar hulp- en dienstverleners die met deze vraag hun moeite uitspreken om ouders te begrijpen. Tegelijkertijd kun je de vraag in de titel opvatten als een...
Meer info
3,90
Suggesties voor oefening en verwerking

Suggesties voor oefening en verwerking

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Suggesties voor oefening en verwerking
Meer info
3,90
12 Specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt

12 Specifieke sectoren waarin met ouders wordt samengewerkt

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Wat het voor ouders betekent om zich met hun kind te melden bij een ambulante jeugdhulpverleningsinstelling kwam in hoofdstuk 11 uitgebreid aan bod. Ambulante hulpverlening aan kinderen en hun ouders beperkt...
Meer info
3,90
2 Over opvoeden en ouders gesproken

2 Over opvoeden en ouders gesproken

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

‘Geachte ouder/verzorger...' Wie kreeg als kind niet ooit een brief met een soortgelijke aanhef mee naar huis? Zonder de inhoud van de brief te kennen, roept deze aanhef al vragen op. Welke ‘verzorger’...
Meer info
3,90
10 Ouders en hulpverleners bij een ‘normale’ kinderontwikkeling

10 Ouders en hulpverleners bij een ‘normale’ kinderontwikkeling

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Het Burgerlijk Wetboek (artikel 247, lid 1) geeft aan: 'Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.’ Hoe komt het toch dat bijna ieder is...
Meer info
3,90
11 Ouders en hulpverleners bij een stagnerende kinderontwikkeling

11 Ouders en hulpverleners bij een stagnerende kinderontwikkeling

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Wanneer er voor een kind professionele hulp wordt ingeroepen omdat er iets niet goed gaat, krijgen hulpverleners niet alleen met het kind maar altijd ook met de ouders te maken. De afhankelijkheidsrelatie...
Meer info
3,90
9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

9 Ouderondersteuning gericht op de omstandigheden van de ouder

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

In dit hoofdstuk over ouderschapsondersteuning bespreken we de vraag waar je je als hulpverlener op richt bij het ondersteunen van ouders. Vragen ouders opvoedsteun of ouderschapsondersteuning? Vaak worden deze...
Meer info
3,90
7 Ouders en de kritische zelfreflectie van de professional

7 Ouders en de kritische zelfreflectie van de professional

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Niet alleen negatieve, maar ook positieve emoties ten aanzien van kinderen en/ of ouders beïnvloeden ons handelen als professional. Zodanig dat het gevaar bestaat dat die ertoe leiden dat Reggie of zijn vader...
Meer info
3,90
8 Ondersteuning van de ouderlijke binnenwereld

8 Ondersteuning van de ouderlijke binnenwereld

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

In hoofdstuk 3 kwam naar voren hoe ouders via observatie van hun kind en door zelfreflectie oog proberen te houden op hun kind én op zichzelf. Daarnaast zagen we hoe ze, geholpen door die kennis, afwegingen...
Meer info
3,90
4 Omstandigheden van ouderschap

4 Omstandigheden van ouderschap

Pieter Remmerswaal Ad de Gouw

Waar je bed staat, heb je als kind niet zelf in de hand. Als we nadenken over de start van een nieuw kinderleven is het logisch dat we de omstandigheden ervan in kaart brengen. In boeken en artikelen over...
Meer info
3,90