Auteurs

10 producten gevonden.
Analyse - Eetstoornissen, labyrint van ontwikkelingen en oorzaken

Analyse - Eetstoornissen, labyrint van ontwikkelingen en oorzaken

Frans Leenders

De eerste keer dat ik bewust met eetstoornissen werd geconfronteerd moet ergens eind jaren zestig zijn geweest. over een uitermate innemend vriendinnetje uit die tijd werd gezegd dat ze kampte met anorexia...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 69 - 2012
K-EET Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen ‐ al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen ‐ bij kinderen en jongeren.

K-EET Voorstel en advies voor een landelijke ketenaanpak eetstoornissen ‐ al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen ‐ bij kinderen en jongeren.

Een eetstoornis kan zich ontwikkelen tot een weerbarstige ziekte met in 10% van de gevallen de dood als gevolg. Daar staat tegenover dat het grootste deel van de patiënten met een eetstoornis bij tijdige...
Meer info
Gratis
Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen

Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische aandoeningen die vooral jonge mensen treffen. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een...
Meer info
Gratis
Het maakbare kind

Het maakbare kind

Dr. Martine F. Delfos

Het onderwijs aan kleuters heeft een grote verandering ondergaan gedurende de laatste vijftig jaar: van ‘bewaarschool’ naar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Vroeger werden kleuters...
Meer info
3,90
Onderdeel van Dolgedraaid
Longread - Seksualiteit

Longread - Seksualiteit

Dr. Martine F. Delfos

Seksualiteit heeft de gemoederen altijd beziggehouden. Voor kinderen en jeugdigen is het van het grootste belang dat ze zich seksueel gezond kunnen ontwikkelen, maar vanzelfsprekend is het niet.
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 107 - 2019
Het kind als spiegel van de beschaving (Gehele uitgave)

Het kind als spiegel van de beschaving (Gehele uitgave)

Dr. Martine F. Delfos Paul van Geert Willem Koops Dr. Bas Levering Frans van Poppel Paul Schnabel Micha de Winter

Dit bijzondere boek gaat over kinderen vanuit een groot scala van gezichtspunten. Over het kind als uitkomst van de evolutie, als product van de eigen hersenen, over het kind als soldaat, over het kind zoals...
Meer info
12,95
De schoonheid van het verschil

De schoonheid van het verschil

Dr. Martine F. Delfos

Hoewel sekse een onderwerp is dat ons enorm bezighoudt, heeft de wetenschap nog steeds geen antwoord weten te geven op het belang en de aard van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Er zijn verscheidene...
Column - Martine Delfos

Column - Martine Delfos

Dr. Martine F. Delfos

“Laten we het maar erkennen: de eenentwintigste eeuw is het failliet van de verbinding aan het worden!”

Meer info
Gratis
Onderdeel van Echt scheiden
Over kinderen en seks

Over kinderen en seks

Willem Koops Dr. Bas Levering Madelon Pieper Micha de Winter Dr. Martine F. Delfos Channah Zwiep

In het eerste hoofdstuk beschrijft Koops hoezeer in de ontwikkelingspsychologie de seksuele ontwikkeling als thema goeddeels ontbreekt. Wie de oorzaken van dit ver- schijnsel wil weten moet naar zijn inzicht...
Meer info
9,90
De pedagoog en  het virtuele milieu

De pedagoog en het virtuele milieu

Dr. Martine F. Delfos

De pedagoog heeft er een nieuwe wereld bij waar hij actief moet worden: het virtuele milieu. Deze wereld heeft zich razendsnel ontwikkeld en de peda­ goog is niet meegegaan. De pedagogiek loopt achter in...
Meer info
3,95