Auteurs

Beleid

151 producten gevonden.
Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Samenvatting:  Overal in de Westerse wereld verhoogden kindwetenschappers omstreeks 1930 hun inspanningen om de vroege kindertijd te institutionaliseren. In Nederland kwam in 1929 een Congres voor...
Meer info
Gratis
Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Marga Burggraaff

Opgroeien met beleid gaat over jeugdbeleid vanuit het perspectief van de gemeenschap. Lokale voorzieningen, gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen hun jeugdbeleid in samenwerking met belanghebbenden:...
Meer info
9,95
Functionele gezinstherapie: een beter geweten van jeugdige delinquenten door een betere band met ouders?

Functionele gezinstherapie: een beter geweten van jeugdige delinquenten door een betere band met ouders?

René Breuk

Eind 2004 promoveerde Le Sage (2004) met een proefschrift getiteld ‘De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht; implicaties voor toerekening en behandeling’. Qua behandeling stelde...
Competentievergroting, uitgangspunten en nieuwe ontwikkelingen

Competentievergroting, uitgangspunten en nieuwe ontwikkelingen

Wim Slot

Het competentiemodel ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een groep gedragstherapeuten op het toenmalige Paedologisch Instituut in Amsterdam had in de jaren zeventig een gedragsmatige...
Schouder aan schouder: morele ontwikkeling op de Glen Mills School

Schouder aan schouder: morele ontwikkeling op de Glen Mills School

Bas Vogelvang

De Glen Mills School te Wezep, is operationeel sinds 1 januari 1999. De school, onderdeel van de Hoenderloo Groep, is opgezet naar Amerikaans voorbeeld: een internaat op een campus (op een voormalige kazerne),...
Gewetensvorming bij jeugdige zedendelinquenten

Gewetensvorming bij jeugdige zedendelinquenten

Ruud Bullens

Jongeren die zedendelicten plegen, staan met name de laatste decennia in de maatschappelijke, politieke en ook wetenschappelijke belangstelling. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de schade die zij...
De MOL graaft naar het geweten: een nieuw meetinstrument

De MOL graaft naar het geweten: een nieuw meetinstrument

Jan Hendriks Esther Rutten Geert-Jan Stams Daan Brugman

Meer zicht op het functioneren van het geweten is wenselijk wanneer jeugdigen delinquent gedrag vertonen. Enerzijds omdat een gebrekkig functionerend geweten grond kan vormen voor een verminderde...
Seksuele opvoeding en de deugden van respect en zorg

Seksuele opvoeding en de deugden van respect en zorg

Jan Steutel

Op 3 december 2004 opende NRC Handelsblad met het alarmerende bericht dat in ons land minderjarige jongens in groepsverband per jaar minstens tweehonderd groepsverkrachtingen of aanrandingen plegen (op basis...
Emotie en gewetensvorming

Emotie en gewetensvorming

Hedy Stegge

In theorieën over en onderzoek naar de gewetensvorming spelen zowel cognities als emoties een belangrijke rol. In cognitieve benaderingen van het geweten (met als belangrijkste vertegenwoordigers Piaget en...
De gewetensontwikkeling van jeugdige delinquenten in diagnose en behandeling

De gewetensontwikkeling van jeugdige delinquenten in diagnose en behandeling

Leonie le Sage

In de media wordt veelvuldig bericht over jeugdige delinquenten die zonder gevoelens van schuld en schaamte op hun gedrag terugkijken. Wanneer we denken aan Murat D., de zaak Maja Bradaric of aan de jongeren...