Auteurs

Beleid

157 producten gevonden.
PIP 109 - complete uitgave

PIP 109 - complete uitgave

PIP 109 - complete uitgave

Meer info
9,95
Onderdeel van PIP 109 - 2019
Analyse volume jeugdhulp

Analyse volume jeugdhulp

Rapport in opdracht van het ministerie van VWS over de ontwikkeling in de hulpvraag naar jeugdhulp.   Voor het totale volume jeugdhulp was de stijging in de periode 2015-2017 ongeveer 12%, in...
Meer info
Gratis
Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021

Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021) gaat uit van de algemeen geldende mensenrechten. Elk mens, dus ook elke jongere, heeft recht op zaken als huisvesting, een behoorlijke...
Meer info
Gratis
Kansrijk Onderwijsbeleid (2016)

Kansrijk Onderwijsbeleid (2016)

Docenten met goede sociale vaardigheden leren hun leerlingen het meest. Het heeft zin om die sociale vaardigheden te verbeteren. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kansrijk Onderwijsbeleid' van het Centraal...
Meer info
Gratis
Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap; Tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang

Een integraal kindcentrum als open leer- en ontwikkelingsgemeenschap; Tijd voor een samenhangende visie op opvoeding, educatie en opvang

Samenvatting: Veel landen in Europa zien zich voor de uitdaging geplaatst een samenhangend systeem te ontwikkelen waarin kinderopvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Ook in...
Meer info
Gratis
School en echtscheiding

School en echtscheiding

Angelique van der Pluijm School en echtscheiding Margrit Grevelt

Zonder al te veel omzwervingen maakt u met deze concrete handleiding echtscheiding schoolbreed zichtbaar.  Een echtscheiding is een heftige gebeurtenis in het leven van een kind. In deze periode vol...
Meer info
26,00
Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Een beslissende levensfase: over de institutionalisering en professionalisering van de zorg voor jonge kinderen

Samenvatting:  Overal in de Westerse wereld verhoogden kindwetenschappers omstreeks 1930 hun inspanningen om de vroege kindertijd te institutionaliseren. In Nederland kwam in 1929 een Congres voor...
Meer info
Gratis
Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Marga Burggraaff

Opgroeien met beleid gaat over jeugdbeleid vanuit het perspectief van de gemeenschap. Lokale voorzieningen, gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen hun jeugdbeleid in samenwerking met belanghebbenden:...
Meer info
9,95
Functionele gezinstherapie: een beter geweten van jeugdige delinquenten door een betere band met ouders?

Functionele gezinstherapie: een beter geweten van jeugdige delinquenten door een betere band met ouders?

René Breuk

Eind 2004 promoveerde Le Sage (2004) met een proefschrift getiteld ‘De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht; implicaties voor toerekening en behandeling’. Qua behandeling stelde...
Competentievergroting, uitgangspunten en nieuwe ontwikkelingen

Competentievergroting, uitgangspunten en nieuwe ontwikkelingen

Wim Slot

Het competentiemodel ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een groep gedragstherapeuten op het toenmalige Paedologisch Instituut in Amsterdam had in de jaren zeventig een gedragsmatige...