Auteurs

Dyslexie

15 producten gevonden.
Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie

Dyslexie is de afgelopen jaren een veelgebruikte term geworden, niet alleen in het onderwijs maar ook in de bredere samenleving. Te pas en te onpas zie je het woord opduiken. Maar de bekendheid van de term, en...
Meer info
Gratis
Interview | ‘De geletterde ontwikkeling begint al in de voorschoolse fase’

Interview | ‘De geletterde ontwikkeling begint al in de voorschoolse fase’

Dr. Bas Levering

Het aantal ongeletterde 15-jarigen is tot 24 procent gestegen. Nergens in de ontwikkelde landen is de weerzin van jongeren om te lezen zo groot als in ons land. Bas Levering sprak met prof. dr. Roel van...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 117 - 2020
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

1.1 Aanleiding Sinds de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de bekostiging en uitvoering van het beleid met betrekking tot Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED) onderdeel geworden van het beleid...
Meer info
Gratis
Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0

Het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B) is een leidraad voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van Cliënten met dyslexie met als doel het beschrijven van de optimale zorg...
Meer info
Gratis
Bestaat dyslexie? (Gehele uitgave)

Bestaat dyslexie? (Gehele uitgave)

Dr. Bas Levering

In de (school)praktijk bestaat grote verwarring over dyslexie. Heeft het een genetische oorzaak, een neurofysiologische of komt het vooral door slecht leesonderwijs? Wetenschappers verschillen hierover sterk...
Meer info
11,90
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
Slotakkoord

Slotakkoord

Ria Balm Dr. Bas Levering Loes Nijland

Op 27 februari 2017 reageerde hoogleraar wetenschapstheorie Trudy Dehue in de Volkskrant op een juichende mededeling van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen onder de kop ‘ADHD op vijf...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
Dyslexie als wetenschappelijke constructie

Dyslexie als wetenschappelijke constructie

Ludo Verhoeven

Dyslexie als wetenschappelijke constructie heeft de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Mark Seidenberg, een gerenommeerd neurocognitief wetenschapper op het terrein van leren lezen en...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
Dyslexie bestaat, maar het protocol en het primair onderwijs moeten op de schop

Dyslexie bestaat, maar het protocol en het primair onderwijs moeten op de schop

Aryan van der Leij

De Inspectie (2019) heeft aangetoond dat er (te) veel leerlingen zijn met een dyslexieverklaring. In groep 8 gaat het om 7,5% van wie 6,5% met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Nog een heel opvallend feit:...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
Dyslexie, ‘andere’ leesproblemen en andersdenkenden

Dyslexie, ‘andere’ leesproblemen en andersdenkenden

Om tot aanbevelingen te komen ter verbetering van het inzicht in en de aanpak van leesproblemen en dyslexie neem ik eerst een aantal ontwikkelingen rond het begrip dyslexie in eigen land onder de loep. Daarna...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?
Tumult in dyslexieland

Tumult in dyslexieland

Chris Struiksma

Dyslexie kan begrepen worden als een multifactorieel bepaalde ontwikkelingsstoornis. De opvatting dat iemand slecht leest omdat hij dyslexie heeft, maar ook het per definitie uitgaan van slecht onderwijs als...
Meer info
3,95
Onderdeel van Bestaat dyslexie?