Auteurs

Huiselijk geweld

130 producten gevonden.
Niet achteruit maar vooruit

Niet achteruit maar vooruit

Dr. Bas Levering

Samen met Steve Edwards publiceerde Andrew Turnell in 1999 het boek ‘Signs of Safety’ waarin een bijzonder benadering in gevallen van kindermishandeling werd geïntroduceerd. De benadering is gericht op het...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 10 - 2002
Met recht van spreken

Met recht van spreken

Cees Hoefnagels

KINDERMISHANDELING  kan kort of lang duren. Het kan een ernstig, maar eenmalig  incident  zijn,  of  een  reeks  van  geweldplegingen  die  een  kind meer...
Meer info
6,95
Missen we iets?

Missen we iets?

Fiet van Beek

Missen we iets? Uit huis geplaatste kinderen over hun levensvragen. Er wordt veel over, maar weinig met jonge kinderen gepraat. Zeker als het gaat om 'moeilijke' zaken als levensvragen, een onderwerp...
Meer info
9,95
Wie zal de opvoeders opvoeden? : Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording

Wie zal de opvoeders opvoeden? : Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording

Jan C.M. Willems

[Proefschrift 1186 pagina's] - Samenvatting   Kindervolkenrecht In deze studie wordt - op een breed fundament van sociaal-wetenschap­pelijke (in het bijzonder psychologische en...
Meer info
Gratis
Opvoeden kan zeer doen - over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie

Opvoeden kan zeer doen - over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie

Herman Baartman

Dit boek gaat over lichame­lijke mishandeling en verwaarlozing van kinderen in het gezin. Het opent met een analyse van kindermishandeling als maatschappelijk verschijnsel. Be­toogd wordt dat...
Meer info
5,95
Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave)

Opvoedingshulp geboden (complete uitgave) Pedagogische criteria voor het opleggen van hulp, theoretisch en praktisch bezien   In het boek komen een aantal thema’s en termen aan de orde...
Meer info
9,95
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Personalia

Personalia

Personalia bij Opvoedingshulp geboden

Meer info
Gratis
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Bibliografie bij Opvoedingshulp geboden

Bibliografie bij Opvoedingshulp geboden

Bibliografie   Ackerman, B. (1980). Social justice in the liberal state. New Haven/London: Yale University Press. Baartman, H.E.M. (1993). Opvoeden met alle geweld; hardnekkige gewoontes en...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

Een nieuw pedagogisch criterium? Reacties op de commentaren van de auteurs

D.J. de Ruyter

In dit hoofdstuk zal ik de commentaren van de verschillende auteurs op het door mij voorgestelde criterium bespreken. Daar niet elke auteur dit criterium in zijn betoog heeft betrokken, zal ik soms alleen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Pedagogische gronden voor justitiële gezinsinterventie

Jan Steutel

‘Gedurende hun huwelijk bezitten de ouders de ouderlijke macht over hun minderjarige kinderen’ - aldus luidt artikel 246 van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek. Het recht van ouders om het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden