Auteurs

Huiselijk geweld

120 producten gevonden.
Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

Staatsbemoeiing, opvoedingsvrijheid, persoonsideaal

G.L.M. Snik

Ik vat het door De Ruyter (1993, p. 125) voorgestelde criterium (dat ik gemakshalve afkort tot: het principe van minimale persoonswording) op als een antwoord op de vraag wat de grondslag van staatsbemoeiing...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Schuld, herstel en overleven; aspecten van hulpverlening inzake kindermishandeling

Schuld, herstel en overleven; aspecten van hulpverlening inzake kindermishandeling

Herman Baartman

Door De Ruyter (zie hoofdstuk 2) is een criterium geformuleerd voor het opleggen van pedagogische hulpverlening. Wil men hulp rechtens kunnen opleggen, dan dient er, gegeven het recht van ouders verschoond te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Aandachtspunten bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen: tombola of methodiek?

Aandachtspunten bij de beslissing om een kind uit huis te plaatsen: tombola of methodiek?

R.A.R. Bullens

Jeugdhulpverlening kan binnen een vrijwillig of een justitieel kader plaatsvinden. De scheidslijnen tussen de invalshoeken om hulp te bieden dan wel op te leggen zijn niet altijd even eenduidig geformuleerd. In...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Criteria onder druk der omstandigheden; besluitvorming over gedwongen hulpverlening aan gezinnen.

Adri van Montfoort

De Ruyter (1993) wijdt haar proefschrift aan het zoeken naar een nieuw, pedagogisch criterium voor het opleggen van hulpverlening aan gezinnen. Met het pleiten voor een nieuw criterium voor ingrijpen in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Criteria voor het opleggen van hulp aan drugverslaafde ouders. Reflecties van een hulpverlener.

Criteria voor het opleggen van hulp aan drugverslaafde ouders. Reflecties van een hulpverlener.

D. van Niftrik

Wat zijn de criteria die in de praktijk door de medewerkers van het Bureau Alleenstaande Ouders van de GG&GD worden gehanteerd als het gaat om een melding bij de Raad voor de Kinder - bescherming ter...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
De criteria voor de keuze van een vorm van hulpverlening bij lichamelijke kindermishandeling. Resultaten van een dossieronderzoek

De criteria voor de keuze van een vorm van hulpverlening bij lichamelijke kindermishandeling. Resultaten van een dossieronderzoek

M.A.S. Roelofs

In dit hoofdstuk wil ik enkele van de criteria voorleggen, zoals ze worden gehanteerd in de hulpverlening aan mishandelde kinderen en hun gezin. Mijn onderzoek heeft als onderwerp de hulpverlening en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Het recht om persoon te worden: een criterium voor het opleggen van pedagogische hulp

Het recht om persoon te worden: een criterium voor het opleggen van pedagogische hulp

D.J. de Ruyter

Over een criterium voor het ingrijpen in gezinnen wordt door juristen gediscussieerd. Interventie in gezinnen behoort ook tot het debat van orthopedagogen, maar zij mengen zich tot op heden niet in de discussie...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Verplichte opvoedingshulp: introductie op een thema

Verplichte opvoedingshulp: introductie op een thema

D.J. de Ruyter P.A. de Ruyter

Pedagogische hulp wordt doorgaans door ouders en/of kinderen zelf gevraagd. Ouders en/of kinderen zijn echter niet altijd overtuigd dat er in hun gezin problemen voor komen. Soms worden de problemen in het...
Meer info
3,90
Onderdeel van Opvoedingshulp geboden
Incestverwerking

Incestverwerking

Judith Kooij

Incest en seksueel geweld zijn niet langer onbespreekbare taboes. Met het bespreekbaar maken van het misbruik wordt de behoefte aan steun van en herkenning bij lotgenoten groter. Hoewel er binnen de...
Meer info
5,95
Loverboys: feiten en cijfers

Loverboys: feiten en cijfers

In deze quick scan worden gegevens gepresenteerd van 92 jongemannen die zijn aangehouden en vervolgd voor loverboy-praktijken. Daarnaast is een boekje uitgekomen met portretten van loverboys: Loverboys, een...
Meer info
9,95