Auteurs

Jonge kind

460 producten gevonden.
Overheid en onderwijskunde: over het geloof van Thomas en het ‘nieuwe vertrouwen’ in de mens

Overheid en onderwijskunde: over het geloof van Thomas en het ‘nieuwe vertrouwen’ in de mens

Paul Smeyers

Het geloof doet de ronde. Het is niet mijn, niet uw geloof. Het is het geloof van niemand en dat van ons allen. Het is het wantrouwen van niemand en van ons allen. Het is de vertwijfeling van een ieder die de...
Meer info
3,90
Opvoeding tot autonoom burgerschap

Opvoeding tot autonoom burgerschap

Annelies Borst,

In het politieke liberalisme van Rawls wordt persoonlijke autonomie niet langer als doel beschouwd van burgerschapsvorming. Toch pleiten drie toonaangevende filosofen in confrontatie met Rawls voor persoonlijke...
Meer info
3,90
Opstarten, ondersteunen en overhaast

Opstarten, ondersteunen en overhaast

Bert Lambeir

Onwetendheid ten aanzien van de cyberrevolutie behoort stilaan tot een ander millennium. De wereld van internet, hypertekst, e-mail en multimedia breidt zich dagelijks uit en wij kunnen niet anders dan haar...
Meer info
3,90
Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Ben Vermeulen

Repliek op Jan Willems, Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid Het is mij een genoegen bij uw bijeenkomst aanwezig te mogen zijn en te mogen repliceren. Al lange tijd mag ik met...
Meer info
3,90
Hoe kan opvoeding worden georganiseerd?

Hoe kan opvoeding worden georganiseerd?

Raf Vanderstraeten

In alle belangrijke deelsystemen van de hedendaagse samenleving spelen organisaties een bepalende rol. Een moderne economie zonder ondernemingen is moeilijk voorstelbaar, net zoals een gezondheidssysteem zonder...
Meer info
3,90
Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Het Nederlandse onderwijs en de emancipatie van het joodse meisje in de negentiende eeuw

Marjoke Rietveld-van Wingerden Johan Sturm

Het onderwijs werd in het begin van de negentiende eeuw een zaak van de overheid. Een belangrijke doelstelling was om door middel van volksonderwijs bij te dragen aan de emancipatie van achtergestelde groepen,...
Meer info
3,90
Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Het kind en de geestelijke volksgezondheid tijdens de Wederopbouw

Nelleke Bakker

In het Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid verschijnt in 1947 het verslag van de drukke werkdag van een psychiatrisch sociaal werkster (PSW), verbonden aan een Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB). Op...
Meer info
3,90
Gezins- en opvoedingsondersteuning tussen staat en gezin

Gezins- en opvoedingsondersteuning tussen staat en gezin

Hans van Crombrugge

In de wereld van gezins- en opvoedingsondersteuning kunnen twee stromingen onderkend worden (vgl. Vandemeulebroecke & van Crombrugge, 1993). Aan de ene kant van het spectrum zijn er de voorstanders van een...
Meer info
3,90
Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid

Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid

Jan C. M. Willems

In een scriptie van een studente aan de Open Universiteit las ik onlangs: ‘Het kinderrecht beweegt zich tussen het belang van het kind op persoonswording en het belang van de ouders om hun kind in...
Meer info
3,90
Brede levensbeschouwelijke vorming: in het belang van ieder kind?

Brede levensbeschouwelijke vorming: in het belang van ieder kind?

Anneke de Wolff & Siebren Miedema

In deze bijdrage willen we aannemelijk maken dat een brede levensbeschouwelijke vorming van groot belang is voor de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Onder een brede levensbeschouwelijke vorming...
Meer info
3,90