Auteurs

Jonge kind

472 producten gevonden.
Bengeltjes kraken, engeltjes maken

Bengeltjes kraken, engeltjes maken

Dirk Leyder

In de nasleep van de opheffing van de jezuïetenorde (1773) nam de centrale overheid van de Oostenrijkse Nederlanden het initiatief tot een integrale hervorming van het voortgezet onderwijs. Het ultieme...
Autonomie en kritisch denken als idealen in opvoeding en onderwijs

Autonomie en kritisch denken als idealen in opvoeding en onderwijs

Stefaan E. Cuypers

In deze bijdrage wil ik de klassieke idealen van autonomie en kritisch denken in opvoeding en onderwijs verdedigen tegen bepaalde postmoderne, deconstructionistische tendensen in. Na de inhoudelijke bepaling...
Wat betekent het om amoreel te zijn?

Wat betekent het om amoreel te zijn?

Leonie F. le Sage

Uit zowel empirisch als wijsgerig onderzoek naar moraliteit blijkt steeds meer dat emoties een grote rol spelen in het moreel delibereren. Aan de hand van verschillende cases zal ik hier een begrip van...
Meer info
3,90
Voorwoord

Voorwoord

Dirk Willem Postma Jan Noordman Marianne Reuling

Voor U ligt de bundel met een selectie van voordrachten die werden gehouden op de 10de pedagogendag, op 12 mei 2001 in Nijmegen. Het centrale thema van die dag was Opvoeding, Onderwijs & Overheid. Alle...
Meer info
3,90
Voorschoolse pedagogiek: kinderspel!?

Voorschoolse pedagogiek: kinderspel!?

Pauline Schreuder

Onderwijs en achterstandsbestrijding worden vaak aan elkaar gekoppeld en deze koppeling wordt voor steeds jongere kinderen gepropageerd. ‘Stuur alle driejarigen naar de basisschool’ kopte de...
Meer info
3,90
Voor de rechter

Voor de rechter

Ido Weijers Ytje Minke Hokwerda

In dit paper maken we een vergelijking tussen het Nederlandse en Engelse jeugdstrafrecht, waarbij we geïnteresseerd zijn in de vraag hoe het ‘pedagogische’ in beide systemen gestalte krijgt.
Meer info
3,90
Vanzelfsprekend verstand

Vanzelfsprekend verstand

Katerina Lepková Ernst Mulder

In 1905 publiceerden Alfred Binet met zijn medewerker Théodore Simon in Frankrijk hun eerste test voor het meten van mentale vaardigheden (Binet, 1905a, 1905b). Deze test was het resultaat van een...
Meer info
3,90
Snoeien om te bloeien

Snoeien om te bloeien

Dirk Leyder

In de nasleep van de opheffing van de jezuïetenorde (20 september 1773) nam de centrale overheid in de Oostenrijkse Nederlanden het initiatief tot een integrale hervorming van het voortgezet onderwijs. De...
Meer info
3,90
Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Seksuele opvoeding en de rol van de overheid

Jan Steutel Ben Spiecker

Heeft de overheid het recht zich te bemoeien met de seksuele opvoeding van haar onderdanen? En zo ja, wat houdt die bemoeienis dan in? Alvorens op zoek te gaan naar een antwoord, willen we deze vragen zowel...
Meer info
3,90
Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Private financiering van het onderwijs: mag het ietsje meer zijn?

Johan de Jong

‘Niet alleen de gebruiker heeft baat bij onderwijs, de hele samenleving profiteert ervan. Daarom mag een school nooit afhankelijk worden van de toevallige bereidheid van particulieren er geld in te...
Meer info
3,90