PIP 10 - 2002

PIP 10 - 2002

2002

Omschrijving

Ecstasy de kick en de kater

Ecstasy de kick en de kater

Ecstasy is een typische uitgaansdrug. Het nemen van een pil staat voor vele slikkers gelijk aan het verkrijgen van een super euforisch gevoel. Ze kunnen probleemloos de hele nacht dansen en leggen heel makkelijk contact met anderen. Maar de volgende dag krijgen de meeste van hen last van een dip. Ze zijn neerslachtig, depressief en soms zelfs een stuk van hun herinnering aan de avond kwijt.Het lijkt erop dat de populariteit van de drug begint af te nemen.
Meer info
3,90
Handelingsgericht observeren met 'Jonge kinderen'

Handelingsgericht observeren met 'Jonge kinderen'

In veel onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven in plaats van programmagestuurd onderwijs. Het is hierbij van groot belang om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te hebben, zodat het onderwijs kan worden aangepast aan de behoeften van het kind. In onderwijsland is een diversiteit aan toetsen en observatiemodellen beschikbaar. SBO Beatrix-De Burcht heeft gekozen voor het ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen. Een handelingsgericht instrument waarmee niet alleen gesignaleerd wordt, maar dat ook handvatten biedt voor planmatig handelen.

Meer info
3,90
Het kinderfeest

Het kinderfeest

Een artikel over kinderverjaardagsfeesten en de rat-race van ouders.
Meer info
3,90
Hoe krijgen wij onze scholen weer vitaal

Hoe krijgen wij onze scholen weer vitaal

De kwaliteitseisen voor scholen worden steeds hoger. Daarnaast lijken scholen steeds meer bureaucratische organisaties te worden. Op wat voor manier zijn scholen weer vitaal te krijgen? Edu Dumasy bepleit strategisch kwaliteitsmanagement en inspirerend leiderschap.
Meer info
3,90
Niet achteruit maar vooruit

Niet achteruit maar vooruit

Samen met Steve Edwards publiceerde Andrew Turnell in 1999 het boek ‘Signs of Safety’ waarin een bijzonder benadering in gevallen van kindermishandeling werd geïntroduceerd. De benadering is gericht op het aanspreken van de bijdrage die het gezin aan het welzijn en veiligheid van kinderen kan leveren. Het gaat om het herstel van vertrouwen. Zodra hulpverleningsinstellingen in gezinneninterveniëren liggen altijd polarisaties van standpunten op de loer. Door middel van de in het boek gepresenteerde oplossingsgerichte werkwijze is men veel beter in staat die spanningen effectief te overwinnen en te komen tot een samenwerkingsrelatie met ouders en kinderen. Turnell was even in Nederland. Aan het einde van een zware dag met workshops in Barendrecht, op doortocht vanuit Zweden, op weg terug naar Australië, sprak Bas Levering met hem.
Meer info
3,90
Sociale en morele competenties

Sociale en morele competenties

In pogingen om sociale competenties aan te duiden en deze in methodische aanpakken onder te brengen dien je ook altijd aandacht te besteden aan morele waarden en normen. Anders is het gevaar levensgroot dat het bezit van die competenties leidt tot schaamteloze zelfontplooiing, aanstootgevend gebruik van de mogelijkheden die iemand in huis heeft en illegale activiteiten. Aan de activiteiten waarin sociale competenties zich kunnen uitdrukken moeten grenzen worden gesteld. Sociale competenties omvatten bovendien meer kundigheden dan voor het individu geschikte mogelijkheden om zich te uiten en zijn doelstellingen te verwezenlijken.
Meer info
3,90