Handelingsgericht observeren met 'Jonge kinderen'

Handelingsgericht observeren met 'Jonge kinderen'

Productgroep PIP 10 - 2002
Heleen Kramp | 2002
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In veel onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven in plaats van programmagestuurd onderwijs. Het is hierbij van groot belang om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te hebben, zodat het onderwijs kan worden aangepast aan de behoeften van het kind. In onderwijsland is een diversiteit aan toetsen en observatiemodellen beschikbaar. SBO Beatrix-De Burcht heeft gekozen voor het ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen. Een handelingsgericht instrument waarmee niet alleen gesignaleerd wordt, maar dat ook handvatten biedt voor planmatig handelen.