PIP 11 - 2003

PIP 11 - 2003

2003

Omschrijving

Conflictbemiddeling tussen leerlingen

Conflictbemiddeling tussen leerlingen

Carla van Eldik Thieme doet in dit artikel verslag van een methode om conflicten op te lossen, waarbij elk inhoudelijk oordeel van een derde over het conflict wordt vermeden om opvoedkundige redenen. Het basisidee is dat ruziënde kinderen zelf de oplossingen voor hun conflict vinden. Zelfheeft zij met succes deze methode toegepast op verschillende scholen.
Meer info
3,90
Geen verkleedpartij

Geen verkleedpartij

Transseksueel Kelly uit Big Brother gaf zich vorig jaarletterlijk en figuurlijk bloot waarmee het onderwerptransseksualiteit even uitgebreid onder de aandachtkwam van zowel de media als het grote publiek.Door veel mensen wordt dit zeldzame verschijnselnog steeds gezien als ‘een verkleedpartij die tussenje oren zit’. En dat het ‘ombouwen’ van een transseksueelgewoon door het ziekenfonds wordt betaaldvinden ze al helemaal overbodige luxe. Maar ligt hetallemaal wel zo simpel? Want voor een transseksuelejongere is het een zaak van dood of een nieuw leven.En de weg ernaar toe is niet eenvoudig.
Meer info
3,90
Kleine keizers en prinsesjes

Kleine keizers en prinsesjes

Herbert Bloembergen woont sinds drie jaar in een klein dorpje in het zuiden van China en trekt met reisgezelschappen door het land. Als inwoner van China weet hij veel te vertellen over de opvoedingvan kinderen in het op twee na grootste land ter wereld, waar bijna alle gezinnen maar één kind mogen hebben.
Meer info
3,90
Slecht zien toch spelen

Slecht zien toch spelen

Bij kinderen die slecht zien verloopt de spelontwikkeling niet zo vanzelfsprekend als bij hun goed ziende leeftijdgenootjes. Toch is spel ook voor hen van groot belang. Spelen betekent activiteit,plezier beleven, ontspanning, maar ook zelfontplooiing. Door te spelen leert het kind vertrouwd te worden met de wereld om zich heen, leert het zijn lichamelijke mogelijkheden kennen en leert hetomgaan met andere kinderen. Het kind ontwikkelt zich in het spel in verstandelijk, lichamelijk ensociaal-emotioneel opzicht.
Meer info
3,90
Vrijgelaten jongeren van vrijgevochten ouders

Vrijgelaten jongeren van vrijgevochten ouders

Een analyse van de films 'costa' en 'volle maan'.
Jongeren willen actie, snel succes, vinden iets al snel ‘traag’ of ‘saai’. Maar zo hebben we ze opgevoed.
Literatuur, toneel en film hebben toch altijd al als functie gehad een ‘andere wereld’ te creëren,
één die de realiteit overstijgt, samenbalt, bekritiseert of verfraait?
Meer info
3,90