Slecht zien toch spelen

Slecht zien toch spelen

Productgroep PIP 11 - 2003
Cindy Morren | 2003
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij kinderen die slecht zien verloopt de spelontwikkeling niet zo vanzelfsprekend als bij hun goed ziende leeftijdgenootjes. Toch is spel ook voor hen van groot belang. Spelen betekent activiteit,plezier beleven, ontspanning, maar ook zelfontplooiing. Door te spelen leert het kind vertrouwd te worden met de wereld om zich heen, leert het zijn lichamelijke mogelijkheden kennen en leert hetomgaan met andere kinderen. Het kind ontwikkelt zich in het spel in verstandelijk, lichamelijk ensociaal-emotioneel opzicht.