PIP 14 - 2003

PIP 14 - 2003

2003

Omschrijving

De moeizame weg naar zelfstandigheid

De moeizame weg naar zelfstandigheid

De handicaps van kinderen met een gehoorstoornis en van kinderen met een spraak-taalstoornis vallen niet op. Zij worden vaak over het hoofd gezien, zelfs door de ouders. Maar voor de taalontwikkeling van het kind is het juist heel belangrijk dat de stoornis vroeg onderkend wordt, ook voor de onderlinge verhoudingen binnen het gezin.
Meer info
3,90
De Tomatis methode

De Tomatis methode

Het doel van de Tomatismethode is het opnieuw trainen van de manier waarop we luisteren.
Horen is een passief proces, een puur fysiologische functie, luisteren is een actieve bezigheid, die de wil om het oor goed en gericht te gebruiken vereist. Het is mogelijk dat kinderen met leer en/of
aandachtsproblemen uitstekend kunnen horen, maar toch slecht kunnen lezen of zich slecht concentreren.
Meer info
2,90
Depressie waarom vooral bij meisjes

Depressie waarom vooral bij meisjes

Dacht men vroeger dat depressie een verschijnsel was dat alleen bij volwassenen voorkwam, tegenwoordig is algemeen bekend dat ook kinderen en pubers te maken kunnen hebben met depressies. Het is zelfs zo dat steeds meer jongeren te kampen hebben met een depressie. 
Opvallend daarbij is dat ruim twee keer zoveel meisjes als jongens een depressie krijgen. Wat zijn hiervan de oorzaken?
Meer info
3,90
Een goed boek voor (w)elk kind

Een goed boek voor (w)elk kind

Er zijn basisscholen die ieder jaar alle boeken kopen die bekroond zijn met een Griffel of Penseel.
Dát zijn immers goede kinderboeken, een aanwinst voor de schoolbibliotheek. Maar is een boek dat in de prijzen valt dan automatisch een goed boek?
Meer info
3,90
Is straf nodig

Is straf nodig

Laila Mandal is pedagoog en hoofd van het kinderdagverblijf Hasselberggård in Hörning, Denemarken. Zij probeert een aantal achtergronden aan te geven, waarom zij in hun instituut, evenals in de meeste Deense dagverblijven, geen straf gebruiken als pedagogisch middel.
Meer info
3,90
Kinderen spelen om te spelen

Kinderen spelen om te spelen

Twee jaar geleden vertrok dr. Joop Hellendoorn van de Universiteit Leiden, maar ze heeft zich nog niet helemaal teruggetrokken uit het echte werk. Ze hield zich door de jaren heen vooral bezig met speltherapie en daar gaat het gesprek dat Bas Levering met haar had dan ook vooral over. Maar het gesprek gaat ook over het al te drukke kind van tegenwoordig, over de ongegronde angst voor negatieve effecten van oorlogsspeelgoed, over de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en over ‘het gewone leven’ waar het pedagogen om te doen is.
Meer info
3,90
Onderwijs in Nederland een hard oordeel

Onderwijs in Nederland een hard oordeel

Drs. Theo Oudkerk Pool, onderwijskundige, geeft zijn mening over een eeuw onderwijskunde, mede naar aanleiding van het laatste boek van Elliot W. Eisner-Stanford Universiteit. Hij hekelt de atomistische onderwijskunde in Nederland en houdt een pleidooi voor de holistische benadering in Amerika.
Meer info
3,90
Toetsen op school de hoogste tijd voor bijsluiters

Toetsen op school de hoogste tijd voor bijsluiters

Het gebruik van psychologische tests wordt terecht met de nodige zorg omgeven. Alleen geregistreerde psychologen kunnen ze aanschaffen en zijn gerechtigd ze te gebruiken. Hoe zit dat met toetsen en tests1 die op school door leraren worden gebruikt? Ad Boes, beleidsmedewerker van de Nederlandse Jenaplanvereniging pleit voor een bijsluiter voor eindtoetsen.
Meer info
3,90