Depressie waarom vooral bij meisjes

Depressie waarom vooral bij meisjes

Productgroep PIP 14 - 2003
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dacht men vroeger dat depressie een verschijnsel was dat alleen bij volwassenen voorkwam, tegenwoordig is algemeen bekend dat ook kinderen en pubers te maken kunnen hebben met depressies. Het is zelfs zo dat steeds meer jongeren te kampen hebben met een depressie. 
Opvallend daarbij is dat ruim twee keer zoveel meisjes als jongens een depressie krijgen. Wat zijn hiervan de oorzaken?