PIP 23 - 2005

PIP 23 - 2005

2005

Omschrijving

De schaduw van een kromme boom kan nooit recht zijn

De schaduw van een kromme boom kan nooit recht zijn

Ons land kent tweeënveertig islamitische basisscholen waarvan de meeste geconcentreerd zijn in de grote steden in het westen van het land. Net zoals Nederlandse scholen soms vernoemd zijn naar bekende pedagogen zoals Montessori, zo ook kunnen islamitische scholen zich laten vernoemen naar islamitische filosofen die zich uitgelaten hebben over opvoeding en onderwijs.Zo staat in Rotterdam de al-Ghazzalie basisschool die haar inspiratie put uit de gelijknamige islamitische denker die leefde in de elfde eeuw. Wie was hij?
Meer info
3,90
De stad als opvoeder

De stad als opvoeder

Het aandeel probleemjongeren in Rotterdam beslaat het dubbele van het landelijke percentage: dertig procent. Het college in Rotterdam besteedt daarom veel aandacht aan zijn pedagogische jeugdbeleid. Dat was een eeuw eerder – in de tijd van Pietje Bell – heel anders. De nadruk van het beleid lijkt nu vooral te liggen op een streng jeugdbeleid. Volgens Ton Notten zouden de hedendaagse Pietje Bells meer respect moeten krijgen.
Meer info
3,90
Een zoektocht van verzoening

Een zoektocht van verzoening

Hoe komt het dat het onderwijs aan allochtone leerlingen amper blijvende goede resultaten boekt? Kan het islamitisch onderwijs een goed alternatief zijn? Mits het islamitisch onderwijs leert van de fouten van de afgelopen veertig jaar, kan ze een schoolvoorbeeld worden voor het onderwijs aan allochtone kinderen. Edu Dumasy, bovenschools manager van katholieke huize ziet parallellen met het katholieke onderwijs uit de jaren vijftig.
Meer info
3,90
Het gevaar van het verschil

Het gevaar van het verschil

Afgelopen zomer werd er in een kleine mediahype gepleit voor meer mannelijke crècheleiders. Die zouden stukken uitdagender en creatiever zijn dan al die zorgzame maar veel te disciplinerende leidsters. Het benadrukken van verschillen om gelijkheid tussen de seksen te bereiken, vinden Mineke van Essen en Janka Stoker een gevaarlijke ontwikkeling. Professionals krijgen zo wegens hun sekse standaardetiketten opgeplakt die lang niet altijd waar zijn. De geschiedenis leert volgens hen dat het benadrukken van gelijkheid effectiever is. Mineke van Essen & Janka Stoker

Meer info
3,90
Pleegkinderen en hun levenswensen

Pleegkinderen en hun levenswensen

Iedereen die zich met jeugdbeleid en jeugdhulpverlening bezighoudt, zou zich moeten inzetten voor het recht van kinderen om te kunnen participeren in beslissingen die hun leven beïnvloeden. Maar hoe komt dit recht in de wet tot uitdrukking? Wat is het belang van een duidelijke pedagogische positie? En wat is het belang van participatie en wat zijn de ontwikkelingen binnen de pleegzorg? 
Meer info
3,90
Vals beschuldigd

Vals beschuldigd

Hypnose is een vorm van alternatieve hulpverlening, waardoor mensen in trance gebracht worden, zodat zij in een zeer ontspannen toestand kunnen teruggaan naar gebeurtenissen uit het verleden. Mensen kunnen hier veel baat bij hebben. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij deze techniek. Zo zijn er gevallen bekend waarbij mensen zich door suggestie tijdens hypnotherapie seksueel misbruik zijn gaan herinneren dat nooit werkelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn veel mensen vals beschuldigd.
Meer info
3,90
Vraaggericht werken is eruit krijgen wat een kind nodig heeft

Vraaggericht werken is eruit krijgen wat een kind nodig heeft

Op een landgoed op de grens tussen Rijswijk en Den Haag, sinds jaar en dag het domein van jeugdcentrum Don Bosco, is sinds bijna een jaar Vragenderwijs gevestigd, de eerste en tot nu toe enige vraaggerichte school. Bas Levering sprak met Jorien Meerdink die er met veertien kinderen en hun enthousiaste ouders vanuit het niets mee begon. Meerdink deed met haar onderzoeksbureau WESP eerder uitgebreid onderzoek naar de criteria waaraan onderwijs volgens kinderen moet voldoen.
Meer info
3,90