Vals beschuldigd

Vals beschuldigd

Productgroep PIP 23 - 2005
Ilona Boelen | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hypnose is een vorm van alternatieve hulpverlening, waardoor mensen in trance gebracht worden, zodat zij in een zeer ontspannen toestand kunnen teruggaan naar gebeurtenissen uit het verleden. Mensen kunnen hier veel baat bij hebben. Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen bij deze techniek. Zo zijn er gevallen bekend waarbij mensen zich door suggestie tijdens hypnotherapie seksueel misbruik zijn gaan herinneren dat nooit werkelijk heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn veel mensen vals beschuldigd.