PIP 28 - 2005

PIP 28 - 2005

2005

Omschrijving

De mantel der liefde voorbij

De mantel der liefde voorbij

In het grootstedelijke jongerenwerk en de jeugdhulpverlening is homoseksualiteit nog altijd een heikel onderwerp. Autochtone professionals schrikken nogal eens als ze horen hoe allochtone teamgenoten over homoseksualiteit denken. Lange tijd bleven deze spanningen en wederzijdse vooroordelen onbesproken. Volgens Luc Brants is deze houding niet langer vol te houden. Stichting Rotterdam Verkeert ontwikkelde daarom een methodiek om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.
Meer info
3,90
Google, de magische antwoordmachine

Google, de magische antwoordmachine

Basisschoolleerlingen maken gretig gebruik van zoekmachines op internet, maar hun zoekgedrag laat te wensen over, aldus Ulrike Koot en Mirjam Hoveijn.
Uit hun onderzoek blijkt dat leerlingen hun vragen in Google tikken alsof het een magische antwoordmachine is. Gevonden antwoorden worden vaak klakkeloos overgenomen, tenminste als de site er gelikt uitziet en de teksten niet te lang of te moeilijk zijn.
Meer info
3,90
Kinderen van een nieuwe tijd

Kinderen van een nieuwe tijd

Op internet levert de zoekterm Nieuwetijdskinderen ongeveer vijftienduizend hits op. De boekenwinkel beschikt over vele publicaties en ouders bezoeken lezingen over dit onderwerp in groten getale. Veel pedagogen halen hun neus ervoor op, maar hoe moeten zij omgaan met ouders die in hun kind een Nieuwetijdskind zien?
Meer info
3,90
Ouders als budgethouders

Ouders als budgethouders

Sinds enige tijd kunnen ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Hiermee kunnen zij zorg en begeleiding inkopen die aansluit bij de specifieke behoeften van hun kind. Met de overheveling naar de nieuwe Zorgverzekeringswet staat deze voorziening echter op de tocht. Verona Moerkens pleit voor behoud van het persoonsgebonden budget omdat dit veel ouders een uitkomst biedt.
Meer info
3,90
Van pleziermakers tot surrogaatouders

Van pleziermakers tot surrogaatouders

In weerwil van alle weemoedige verhalen over wegvallende familieverbanden is het grootouderschap springlevend. Onderzoek wijst uit dat opa’s en oma’s meer tijd met hun kleinkinderen doorbrengen dan vroeger en deze rol langer vervullen. Maar wie zijn deze grootouders? Levenslooppsycholoog Nelleke Rögels beschrijft de uiteenlopende manieren waarop hedendaagse opa’s en oma’s hun grootouderrol invullen en belicht de omstandigheden die daarop van grote invloed zijn.
Meer info
3,90
We moeten adolescenten verantwoordelijkheid leren nemen

We moeten adolescenten verantwoordelijkheid leren nemen

Ido Weijers is bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zijn werkterrein nadrukkelijk op een pedagogische manier in. Dat pedagogische perspectief op het jeugdstrafrecht is prominent aanwezig in zijn nieuwe boek Het herstelgesprek bij jeugdige delinquenten (2005). Bas Levering sprak met hem over de nieuwe Wet op het jeugdstrafrecht, over de toegenomen mondigheid van jongeren en over de grote verschillen met landen als Frankrijk en Amerika.
Meer info
3,90