De mantel der liefde voorbij

De mantel der liefde voorbij

Productgroep PIP 28 - 2005
Luc Brants | 2005
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het grootstedelijke jongerenwerk en de jeugdhulpverlening is homoseksualiteit nog altijd een heikel onderwerp. Autochtone professionals schrikken nogal eens als ze horen hoe allochtone teamgenoten over homoseksualiteit denken. Lange tijd bleven deze spanningen en wederzijdse vooroordelen onbesproken. Volgens Luc Brants is deze houding niet langer vol te houden. Stichting Rotterdam Verkeert ontwikkelde daarom een methodiek om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.