PIP 40 - 2007

PIP 40 - 2007

2007

Omschrijving

Het geheim van de uitblinker

Het geheim van de uitblinker

Vittorio Busato en Frenk van Harreveld interviewden achttien Nederlanders die op uiteenlopende
terreinen uitzonderlijke prestaties leveren. Ze beperkten zich daarbij niet tot de voor de handliggende topsporter en de kunstenaar, maar spraken ook met de geslaagde zakenman en de driesterrenkok. Ze bieden een schitterend inkijkje in wat excellente landgenoten beweegt, maar zijn zij er ook in geslaagd om het DNA van het toptalent te ontcijferen?
Meer info
3,90
Impact van mediageweld onderzocht

Impact van mediageweld onderzocht

Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern van waarheid bezitten, maar te veel generaliseren. Of kinderen zich agressiever gaan gedragen door de confrontatie met mediageweld hangt af van het soort geweld, het kind, ouders en opvoedingsomstandigheden. Door studie naar deze factoren is het mogelijk om risicogroepen aan te wijzen en praktische handreikingen te geven.
Meer info
3,90
Moeder in gevangenis, kind ook gestraft

Moeder in gevangenis, kind ook gestraft

Als moeders in de gevangenis terechtkomen, worden hun kinderen ook gestraft. De regelgeving en gang van zaken binnen de gevangenissen belemmeren een goed contact tussen moeder en kind. Dit staat haaks op het recht van het kind op omgang met zijn ouders. Dat concluderen onderzoekers Huub Braam, Jodi Mak en Suzanne Tan op grond van onderzoek naar de omgangsmogelijkheden tussen gedetineerde moeders en hun kinderen.

Meer info
3,90
Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren

Opvoeding zaak overheid - Welke toekomst verdienen risicojongeren

Is opvoeding een zaak van de overheid? Ton Notten, lector Opgroeien in de Stad, stoort zich aan de moralistische toon en daadkracht waarmee hedendaagse beleidsmakers probleemjongeren mores willen leren. De overheid slaagt er zelf immers maar niet in om de nodige randvoorwaarden op orde te krijgen. De huidige problemen vragen volgens Notten niet om pedagogische praatjes, maar om goed onderwijs, sociale samenhang en een zorgvuldige, pedagogische infrastructuur.
Meer info
3,90
Opvoedingsbelofte ouders & verantwoordelijkheid overheid

Opvoedingsbelofte ouders & verantwoordelijkheid overheid

In goede en kwade dagen zijn en blijven we de ouders van ons kind.’ Als het aan gezinspedagoog Hans van Crombrugge ligt, spreken alle ouders bij de geboorte van hun kind deze plechtige woorden uit in een publieke ceremonie. Het afleggen van de opvoedingsbelofte betekent niet alleen dat kersverse ouders aan hun opvoedingsverantwoordelijk worden gebonden, maar plaatst ook de overheid voor haar verantwoordelijkheid: zij moet ouders en kinderen ondersteunen.
Meer info
3,90