Impact van mediageweld onderzocht

Impact van mediageweld onderzocht

Productgroep PIP 40 - 2007
Peter Nikken | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Over de impact van mediageweld op kinderen wordt zo verschillend gedacht, dat opvoeders al snel het spoor bijster raken. Onderzoeker Peter Nikken laat zien dat alle visies op dit vraagstuk een kern van waarheid bezitten, maar te veel generaliseren. Of kinderen zich agressiever gaan gedragen door de confrontatie met mediageweld hangt af van het soort geweld, het kind, ouders en opvoedingsomstandigheden. Door studie naar deze factoren is het mogelijk om risicogroepen aan te wijzen en praktische handreikingen te geven.