PIP 41 - 2008

PIP 41 - 2008

2008

Omschrijving

Authentiek en levensecht of abstract denken in onderwijs

Authentiek en levensecht of abstract denken in onderwijs

Pleitbezorgers van het Nieuwe Leren en andere onderwijsvernieuwingen hameren vaak op het belang van ‘authentiek’, ‘exemplarisch’ en ‘levensecht leren’. Het onderwijs moet immers zo veel mogelijk aansluiten bij de concrete ervaring en leefwereld van leerlingen. Jan Kaldeway vraagt zich
af wat deze ontwikkeling betekent voor het abstracte denken. Komen abstract denkende leerlingen nog wel aan hun trekken? En wat zijn de gevolgen voor de theoretische leerinhouden?
Meer info
3,90
Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren

Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren

Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de somberheid van adolescenten, kan een tijdelijke dip gemakkelijk uitgroeien tot een depressieve stoornis. Reinoud Buijs beschrijft hoe opvoeders depressieve signalen van kinderen vroegtijdig kunnen signaleren en daarop ondersteunend kunnen reageren.

Meer info
3,90
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op hun gemak of kunnen ze niet sporten zoals ze graag willen. Sportprofessor Paul Verweel pleit daarom
voor de kracht van zelforganisatie. De door Turkse en Marokkaanse vrouwen opgerichte sportvereniging Lady Fit heeft in korte tijd zoveel meiden in beweging gekregen door aan te sluiten bij hun sociale behoefte aan sporten.

Meer info
3,90
Opvoeden in Iran

Opvoeden in Iran

Transcultureel pedagoge Elisa Scholte woont sinds enkele jaren met haar gezin in Iran. Op haar weblog schrijft zij over haar opvoedingservaringen aldaar. Over de invloed van Perzische beleefdheidsrituelen en islamitische waarden, maar ook over het schipperen met sociale controle en dictatoriale overheidsbemoeienis. Hoe kun je kinderen uitleggen dat ze de grapjes die thuis gemaakt worden, beter niet op school kunnen vertellen, zonder hun twee gezichten mee te geven?
Meer info
3,90
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet beschrijft de vormende kracht van paardrijden voor kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Naar haar verwachting zullen steeds meer (ortho)pedagogen, ouders en kinderen de manege opzoeken
Meer info
3,90